Risiko ved å selge på nett – hvordan beskytte seg

Det finnes en del risiki ved å selge varer eller tjenester på nett, og selv om man ikke kan utrydde alle, er det en del fallgruver det er lurt å kjenne til og som kan unngås. Dersom man likevel velger å gå i dem, dreier det seg i alle fall om kalkulert risiko, som man kan ta med i budsjettet. Noen risiki er temmelig oppe i dagen – hvis du for eksempel driver en nettbutikk som selger elektroniske produkter, er du sannsynligvis best tjent med å sperre Nigeria som destinasjon i nettbutikken. Andre vanlige risiki som du bør ha tenkt […]

Litt om ulike betalingsløsninger

På et eller annet tidspunkt kommer du dithen at du skal ta stilling til hvilke betalingsløsninger du skal tilby i nettbutikken din. De fleste store nettbutikker aksepterer betaling med kredittkort på egen nettside. For å kunne gjøre det, må du tilfredsstille de ulike kortleverandørenes ulike krav. Sjekk ut visa.com, mastercard.com og americanexpress.com for å få en ide om hva de krever. Det går blant annet på at bedriften er registrert, at det finnes et telefonnummer kundene kan nå deg på, at butikken er lagt opp på https (secure socket layers), at du har en policyerklæring for informasjonshåndtering og cookies osv […]