Risiko ved å selge på nett – hvordan beskytte seg

Det finnes en del risiki ved å selge varer eller tjenester på nett, og selv om man ikke kan utrydde alle, er det en del fallgruver det er lurt å kjenne til og som kan unngås. Dersom man likevel velger å gå i dem, dreier det seg i alle fall om kalkulert risiko, som man kan ta med i budsjettet. Noen risiki er temmelig oppe i dagen – hvis du for eksempel driver en nettbutikk som selger elektroniske produkter, er du sannsynligvis best tjent med å sperre Nigeria som destinasjon i nettbutikken. Andre vanlige risiki som du bør ha tenkt […]